Ett tryggare boende

AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkring som värnar om närmare fem miljoner människors hälsa och arbetsmiljö. Att äga ett sjukt hus med risk för människors hälsa är inte förenligt med de värderingar vår verksamhet grundas på. Därför tror vi att den ansvarsfulla lösningen är att istället riva och bygga nytt. Ett nytt friskt hus.