Dialog med boende

En nära och transparent dialog med de boende på Torsgränd är viktig för oss. Vi vill vara tydliga med vad vi vill göra och varför och ta del av de boendes önskemål och frågor.

Kontaktombudsmannen


För att förstärka dialogen med de boende finns kontaktsombudsmannen Lasse Åsberg på plats i huset på Torsgränd.

Till Kontaktombudsmannens sida

Erbjudande om nytt boende


Just nu fokuserar vi på att hitta bra och attraktiva ersättningslägenheter för de boende på Torsgränd 3-27. Se exempel på vilken typ av boende det kan röra sig om.

Läs mer om exempel på erbjudanden