Dialog med de boende

 

En annan viktig del av dialogen med de boende har varit att bjuda in till att samverka kring vision för områdets framtida utveckling. Bland annat har de boendehaft möjlighet att via idéforum och workshopar medverka och lämna önskemål för utformningen av det nya området.

Nedan hittar du information som de boende fått ta del av löpande. 

Idag sker en nära dialog med de boende Kontaktombudsmannen som finns på plats på Torsgränd.

Till Kontaktombudsmannens sida