Frågor och svar boende

Hur ser ni på byte från en 2a till en 3a?

I första hand är det likvärdighetsprincipen som gäller. I de fall där någon lägenhet inte hyrts ut till någon av de som har likvärdiga lägenheter kan lägenheten erbjudas till någon med en mindre lägenhet.

Ni hävdar att kaseinet är farligt men det är det ju inte! Kasein finns ju naturligt i blommor mm. Ni har ju själva gjort en undersökning år 2000 där ni hävdar att huset är friskt?

Kasein är ett gift som i kontakt med fukt bildar ammoniak. Kasein i kombination med fukt leder till ohälsosam inandningsluft som kan leda till luftvägsbesvär. Flytspackel innehållande Kasein är därför förbjudet som byggnadsmaterial i bostäder. Den undersökning som den boende refererar till tillhör ett ärende hos miljöförvaltningen som avsåg ett begränsat antal lägenheter där man slipade spacklet och la på nya golv. Detta är inte en fullgod lösning för huset i sin helhet. Vi behöver säkerställa att hälsoriskerna försvinner långsiktigt.

Kaseinet är inget problem däremot är ventilationen undermålig och det finns mögel i väggarna. Varför gör ni ingenting?

I avvaktan på besked om vad som kommer hända med fastigheten påbörjas inte några större åtgärder, däremot fortgår förvaltningen som vanligt.

Nämn ett projekt där man tvingats riva på grund av kasein!

Det finns sådana exempel. Ett är Kalmar polishus som efter flera försök till renovering fick rivas och byggas nytt för att slutgiltigt åtgärda problemen.

En lättare renovering är möjlig.

Detta alternativ är inget huvudalternativ för AFA-fastigheter då målet är ett 100 procent friskt hus. Även stadens utredningsgrupp, visar att huset kräver en totalsanering. Vi siktar inte på att nästan åtgärda de problem som finns utan vi vill åtgärda husen långsiktigt. Självklart hade det varit ett bra läge om en enklare renovering vore lösningen, men vi vill inte riskera att stå här igen om tio år och konstatera att vi borde ha gjort mer. Vi vill minimera sannolikheten för framtida ohälsa.

Varför har ni startat upp ett fastighetsbolag ”Fastighets AB Sabbat”?

Det är inte ovanligt att fastighetsbolag har fastigheterna i egna dotterbolag. Bolaget är vilande och vi vet inte idag hur eller om vi kommer aktivera det.

Har AFA tänkt sig att sälja till dotterbolaget på grund skattetekniska skäl eller är det för att runda hyresgästerna?

Förstår att frågan uppkommit. Som sagt är det inte alls ovanligt att fastigheter ligger i dotterbolag men vi vet inte idag om det kommer bli så.