Plansamråd andra kvartalet 2019

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 september 2018 att utvidga
programområdet för utredning av förutsättningar för nya bostäder inom hela
Sabbatsbergsområdet. AFA Fastigheters ärende Sabbatsberg 22 handläggs nu som en del av det större programområdet som omfattar alla fastigheter mellan Dalagatan, Torsgatan och Tegnergatan samt kvarteret Läkaren. Tidsplanen har justerats och det nya större programmet kommer ställas ut på öppet plansamråd under andra kvartalet 2019. Ärendet i sin helhet finner du här (sidan kan ta tid att ladda).

 

Läs mer om planprocessen.