Ersättningslägenheter

Ersättningslägenheter i Stockholms innerstad

De som flyttar till en lägenhet som ägs av AFA Fastigheter har möjlighet att flytta tillbaka till Torsgränd när nybyggnationen är klar. De kommer då att få en reducerad hyresnivå under de fem första åren efter återflytten. 

De som tackar ja till att evakueras, temporärt eller permanent, till en nyproducerad fastighet får reducerade hyresnivåer. Sammantaget kan det röra sig om cirka 240 000 kronor under en fyraårsperiod (exempel 4:a i Norra Djurgårdsstaden).

I maj 2018 har över 90 av hyresgästerna i de 144 lägenheterna valt att flytta till annan lägenhet.

Permanent evakuering:

• Pågår från 2013 och framåt.

• Överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd

• Lägenheterna erbjuds genom AFA Fastigheter eller via Stockholms bostadsförmedling, 

• Hyresgästen erbjuds lägenheter utifrån egna önskemål

• Möjlighet att tacka nej till obegränsat antal erbjudanden

• Möjlighet till återflytt till Sabbatsberg 22 om evakueringslägenheten ingår i AFA Fastigheters bestånd

Temporär evakuering:

• Påbörjas när genomförandetidplanen är klar

• Enskilt möte med varje hyresgäst för att klargöra hyresgästens behov och önskemål/ krav

• Hyresgästen erbjuds lägenhet efter önskemål alternativt ”likvärdighetsbegreppet”

• Hyresgästen betalar hyra för den ursprungliga lägenheten. I det fall evakueringslägenheten har lägre hyra utgår den lägre hyran under evakueringstiden

• Återflytten planeras i projektets tidplan