Press - Frågor och svar

Varför vill ni riva? 

Husen inom Sabbatsberg 22 är sjuka av kasein, fukt och mögel och därmed olämpliga som bostäder och verksamhetslokaler. Problemen är så allvarliga att en totalsanering är nödvändig och när alla humanitära, tekniska och ekonomiska aspekter vägts in kan det krävas en rivning.  Mångåriga provtagningar, studier, kalkyler och expertutlåtanden påvisar detta.

AFA Fastigheter tar frågan om konstruktionsfelen i Sabbatsberg 22 på största allvar. Vi kan inte acceptera att en enda hyresgäst riskerar allvarlig ohälsa. En totalsanering är oundviklig då huset har så omfattande brister. Även en renovering av fastigheten hade blivit så omfattande att hyresgästerna ändå hade behövt evakueras under minst två år med tillhörande hyreshöjning. Besväret hade alltså varit ungefär detsamma med den skillnaden att hyresgästerna nu kan komma tillbaka till helt friska byggnader utan hälsoproblem.

Här kan du se en film som beskriver varför vi behöver åtgärda fastigheten.

Se filmen

Är det farlig att bo i huset som det är nu?

I de lägenheter som har hyresgäster har vi gjort mätningar. I de fall vi mätt upp avvikelser eller där de boende upplevt problem har de erbjudits möjlighet till evakuering till annan lägenhet på Sabbatsberg 22, till annan lägenhet i vårt fastighetsbestånd eller annan lägenhet via bostadsförmedlingen. Med tanke på att fastigheten har flertalet konstruktionsbrister så kan fuktproblem uppstå vilket är direkt olämpligt i samband med kasein som finns i flytspacklet.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?

Lägenheter med för höga värden har evakuerats och nu fortsätter evakueringen av fastighetens övriga lägenheter. Lediga lägenheter i vårt eget bestånd öronmärks för Torsgränds hyresgäster och samarbeten med bostadsförmedlingen och andra fastighetsägare har ingåtts. I dagsläget har vi erbjudit mer än 200 ersättningslägenheter i innerstan till de boende.

Läs mer om ersättninglägenheter

Vad kommer hända nu?

Vi kommer att jobba vidare med evakueringen av fastigheten och hoppas kunna påbörja planarbetet med Stockholms stad.

Vad händer för de boende nu?

Vi planerar för en dialog med de boende där vi träffas på vårt platskontor på Torsgränderna och kontinuerligt informerar de om vad som händer i projektet.