Press - Om AFA Fastigheter

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 530 000 kvm. Värdet av vårt bestånd uppgår till ca 25 miljarder kronor.

Genom vårt ägande i Grön Bostad har vi dessutom nyproducerade bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Västerås och Linköping. Fastigheterna innehåller miljösmarta bostäder vilket innebär att de är byggda på sätt så att de gör av med så lite energi som möjligt.

Grön Bostad äger vi tillsammans med ByggVesta. Totalt äger Grön Bostad ca 1800 lägenheter omfattande ca 53 000 kvm.

AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring.

Om AFA Försäkring

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Läs mer på:
AFA Fastigheters hemsida
AFA Försäkrings hemsida