Ett sjukt hus som behöver åtgärdas

Fyra källor till problem