Andra konstruktionsfel

I samband med sina respektive utredningar 2014 har Sweco och Tyréns även identifierat följande problem med konstruktionerna som bidrar till fuktproblematiken:

Flertalet ytter- och innerväggar behöver ersättas med nya.


Dagens invändiga takavvattning är en fuktriskkonstruktion som kräver omfattande åtgärder. Lämpligen byts den ut i sin helhet och ersätts med utvändig takavvattning.


Altanernas tätskikt behöver åtgärdas då de i de flesta fall är felbyggda. Det gör att fukt lätt kan tränga in i lägenheterna.


Omfattande dräneringsarbeten måste genomföras.