Ventilation

Ventilationssystemet inom Sabbatsberg 22 är kraftigt underdimensionerat för de byggnader det är tänkt att ventilera. Genomgående har för klena dimensioner använts till kanaler och luftintag.

- Konsultföretagen Sweco och Tyréns konstaterade år 2014 att tiden för att genomvädra all luft i en lägenhet på
75 kvadratmeter är 4 timmar och 33 minuter med befintliga kanaler. Enligt den moderna byggnormen borde det
istället ta 1 timme och 30 minuter.

- Fukt, svampsporer och bakterier samt emissioner stannar alltså kvar i lägenheterna under lång tid.