Varför bygga nytt?

 

AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkring som värnar om drygt 4 miljoner människors hälsa och arbetsmiljö. Att äga ett sjukt hus med risk för människors hälsa är inte förenligt med de värderingar vår verksamhet grundas på. Därför tror vi att den ansvarsfulla lösningen är att istället riva och bygga nytt. Ett nytt friskt hus.

Sedan problemen uppdagades 2011 har AFA Fastigheter genomfört mätningar och besiktningar. Vi har även gjort två oberoende, externa, tekniska utredningar. Utredningarna gjorde ingen ekonomisk bedömning utan endast en teknisk och miljömässig. En långsiktig hälsosam boendemiljö anser vi dock som det viktigaste. 

Resultatet av de två oberoende utredningarna visar på att det gjordes ett flertal olyckliga konstruktionsval då huset byggdes. Det innebär att vi idag har en teknisk status i huset som har mycket stora byggnadstekniska brister i golv, väggar och tak. Byggnadens bärighet klarar till exempel inte av de åtgärder som erfordras för att permanent lösa problemet med flytspacklet. 

AFA Fastigheter har därför valt att ansöka om att få riva huset och bygga nya bostäder. Vi vill ha en säker, trygg och hållbar fastighet som ger befintliga och nya hyresgäster möjlighet till ett bra boende i Stockholms innerstad. Det nya boendet kommer att ha lägre energiförbrukning och underhållskostnader samt eliminerade hälsorisker.