Ursprung

Historiskt sett har området kring Torsgatan varit ett tydligt promenadstråk genom staden och vidare mot S:t Eriksplan. I byggandet av Torsgränderna vill vi återupprätta området som ett attraktivt stråk mellan stadens centrala delar, med platser för umgänge, aktiviteter och kultur.  

Valentin Sabbath/Värdshuset

Analys: Under början av 1700-talet köptes området av vinskänken Valentin Sabbath, som gett området dess namn. Han startade områdets identitetsbyggande genom att omvandla lertagsgroparna till karpdammar och uppföra ett värdshus inom området.

Tillämpning: Stärk områdets identitet genom att tydliggöra platsens historia.

Torsgatan

Analys: Genom tiderna har Torsgatan varit en tydlig huvudgata som använts som promenadstråk mellan stadens centrala delar ut mot S:t Eriksplan.

Tillämpning: Återupprätta Torsgatan som ett attraktivt stråk med offentliga platser, aktiviteter, kultur och urbana verksamheter. En länk mellan Rörstrandsgatan och City

Dricka Brunn

Analys: Området har en tradition av hälsa och vård bland annat genom brunnsdrickandet och en mineralrik källa.

Tillämpning: Låt traditionen förstärkas och bli en vägvisare i programmeringen av området. Lyft kulturmiljöerna och bjud in.

Bebyggelsestruktur

Analys: Fysisk struktur där stenstaden möter den gröna institutionsparken med hus i parklandskap.

Tillämpning: Förstärk mötet med stenstaden med byggnader i gatuliv samtidigt som den västra delen av fastigheten möter parken på ett inbjudande och friare sätt.

Stad möter park

Analys: Sabbatsberg 22 ligger i ett läge där fastigheten angränsar både mot stenstaden och mot institutionsparken.

Tillämpning: Bebyggelsen utformas med en varsam inplacering mot parken så att bebyggelsen integreras med parken och parken med bebyggelsen. Därmed kan boende ta del av parklandskapets unika kvalitéer samtidigt som byggnaden ger något tillbaka till parken.